Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/verhalenvandordrecht/include/db.php on line 3
Oud Dordtse avonturen - uit Verhalen van Dordrecht
Home
Verhalen
van Dordrecht
Oud Dordtse avonturen


"H-ai-a-i-i-, kijkus, daar hje de Klopper, goa je mee naor dat zallefie? kenne me lol hebbe!"
Roef, daar stuift 'n stel bengels uit 't Augustijnenkamp 't plein op in de richting van 'n sjofele figuur, die 'n paar straten verderop staat. Frans, m'n twee jaar oudere buurjongen en ik volgen op 'n sukkeldrafje. Daar staat 'n man met strenge blik om zich heen te kijken, gelijk 'n generaal die z'n troepen monstert. In z'n uitgestoken vuist houdt-ie 'n riempje geklemd, waaraan 'n koperen bord bungelt. Met 'n slaghout kastijdt-ie
de gong en wacht totdat zich om 't kringetje snotneuzen wat oudere mensen scharen.
"Hoeveul bennen d'r angekommen?", grinnikt 'n dik brutaal joch met de handen in z'n zakken.
"Ga jou geen bliksem an, lazer op naar je moer? en zeg dat Tinus hier staat, dan doe je tenminste goed werk."
Inmiddels staat 'n groepje vrouwen bij de gevormde kring, in afwachting van de dingen die komen gaan. De omroeper geeft nu weer 'n paar ferme tikken op 't koper, zodat onze oren ervan tuiten. Alsof honderden toehoorders 't plein vullen om z'n lofzang aan te horen, spert de man z'n mond wagenwijd open en galmt: "H----den is ---ge-k--k-men bij de
V-i-i-i-smarkt --n partij sch--l, --n partij b--t en
--n partij spi-i-iring! Om n--ge uur afslag!
Zeggut v---rt!"
Als de Dordtse heraut de benen neemt, gaan de mensen uiteen naar hun werk.
"Martin, zullen we 'ns gaan kijken bij de Vismarkt?"
"Mij best."

Frans en ik lopen over de Nieuwbrug, steken de Wijnstraat schuin over en gaan de Gravenstraat in, slaan dan linksaf en slenteren richting Vismarkt. Alleen op marktdagen is 't daar bijzonder druk. We zijn nog vroeg en 'r staan alleen koetsjes en wat sleperswagens. Sommige van de vrachtwagens zijn opgeladen met allerlei kisten. Andere karren zijn leeg en hebben de trekbomen schuin omlaag. Er staan ook twee dampende paarden voor 'n wagen startklaar, met dekens over de rug.
"Kijk 'ns, Frans, wat 'n bakbeest van 'n knol! Zeker 'n Belg, met die stierennek en bossen haar boven z'n hoeven".
De wagen is beladen met ronde, houten tonnetjes van bierbrouwerij De Sleutel. De voerman op de bok trekt stevig aan de leidsels, want de paarden moeten inhouden voor 'n grote verhuiswagen van Willem van Twist, die juist de pakhuisdeuren uitzwenkt. 't Wordt allengs drukker. De open ruimte, 'n soort pleintje gelegen tussen de Knolhaven en de Varkensmarkt, heet Vismarkt. Lange rijen door vlonders gevormde tafels, op schragen gesteund, staan rondom en onder 't afdak. Grote ovale, platte manden met aan beide kanten oren, bevatten allerlei soorten vis.
"Weet jij alle namen van dat spul?"
"Van sommige wel. Kijk, dat is zalm en hier ligt baars en dit kleine goedje is spiering. Daar op die tafel zie je brasem en verderop griet. Maar wat hier ligt, weet 'k niet.

We kuieren verder? aan de overkant van het pleintje drommen tientallen mensen bij elkaar. Een mannenstem klinkt boven het gebabbel van de menigte uit. Vlug! Ik met me er tussen wurmen om te zien wat er gaande is. Opeens krijg 'k een por in m'n zij en snauwt iemand: "H, snotneuzen, dring niet zo. Jullie hebben hier niks te maken? hoepel op!"
Door die bruuske armbeweging is m'n matrozenmuts van m'n hoofd gestoten. Gelukkig kan 'k 'm nog net opvangen. Enigszins in m'n wiek geschoten kijk 'k wat beteuterd tussen de mensenmenigte door. 'k Zie een man in 'n zwart pak met grijs haar, 'n sik en 'n lange, uitstaande snor. In z'n hand houdt-ie 'n soort opschrijfboekje en met luide stem raffelt-ie vlug een rijtje getallen af: "Vijftig, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, een, veertig, negen?"
"Mijn!", roept 'n luide vrouwenstem naast me.
De snor antwoordt: "Deze partij voor Mietje! Volgende koop? vijf bennen schol!"
'n Man met schipperspet en grijs jasje wijst nu deze zooi vis aan: "Tachtig stuivers, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee?"
"J-a-a-a m-ij-ij-ijn!", schreeuwt 'n vrouwmens vanaf de overkant.
"Verkocht? tweenzeventig stuivers voor Fietje!"
We friemelen ons tussen de groep uit, wat natuurlijk weer 'n snauw en 'n grauw oplevert. Nu zijn we weer aan 'n andere kant van de markt. Ongegeneerd gaan we vlak voor 'n dik heerschap met een bolhoed staan. Rechts naast Frans babbelen twee boerinnen met elkaar. Zeker Zeeuwen, te zien aan hun kleren. 'n Visvrouwtje sorteert d'r koopwaar en een hulpje laadt 't partijtje op 'n handkarretje.

Ongedurige knapen als wij hebben 't al weer gauw gezien en even later slenteren we langs 't water van de Nieuwe Haven. Hier ligt 'n botter gemeerd. Twee Volendammers in baaien broeken gestoken, geven 't dek een goede beurt. Die grote kerel met z'n dikke buik is zeker de schipper. Met 'n emmertje aan 'n lang touw, 'n puts noemen ze dat, plenst-ie water op het schip. De ander zwabbert met 'n stokdweil. Kijk?! Nou tolt 't ding vliegensvlug op z'n arm en sproeit 'n waternevel in de rondte.

Nu nog even langs 't botenhuis van de Roei- en Zeilvereniging en dan getween weer naar huis.

G.M. Brugmans